Nho Gamay

Gamay là một giống nho có màu tím được sử dụng để làm rượu vang đỏ, đáng chú ý nhất là được trồng ở Beaujolais và trong Loire Valley xung quanh Tours. Tên đầy đủ của nó là Gamay Noir à Jus Blanc. Nó là một giống cây trồng rất lâu đời, được đề cập đến từ vào thế kỷ 15. 

Beaujolais nằm ở phía bắc của Lyon, và bao gồm các phần phía bắc của vùng Rhône, vùng Rhône-Alpes và các vùng phía nam của vùng Saône-et-Loire, ở Burgundy. Trong khi về mặt hành chính được coi là một phần của vùng rượu vang Burgundy, khí hậu gần với vùng Rhône hơn, và rượu vang có đủ đặc điểm để được coi là khác biệt với Burgundy và Rhône. Khu vực này được quốc tế biết đến với truyền thống sản xuất rượu vang lâu đời, sử dụng phương pháp ngâm rượu cacbonic và gần đây là loại rượu Beaujolais nouveau.

Hiển thị 1 - 30 của 44