Gaja Sperss Barolo

750 ml / 13,5%
Thang điểm
  • WE 98
  • RP 97
  • WS 94
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt hàng/order

Thông tin

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào