Billecart Salmon

Billecart Salmon

Billecart-Salmon được thành lập vào năm 1818, thuộc sở hữu của Nicolas Francois Billecart và Elisabeth Salmon. Trải qua bảy thế hệ của gia đình, mỗi thế hệ đều nổ lực và cố gắng theo phương châm:... Xem thêm »

Billecart Salmon

Billecart-Salmon được thành lập vào năm 1818, thuộc sở hữu của Nicolas Francois Billecart và Elisabeth Salmon. Trải qua bảy thế hệ của gia đình, mỗi thế hệ đều nổ lực và cố gắng theo phương châm: "Ưu tiên chất lượng, phấn đấu cho sự xuất sắc."

Những chai Champagne được những nhà làm rượu vang ở Billecart-Salmon, được phối trộn cẩn thận để làm một loạt các loại rượu sâm panh hảo hạng tuyệt . Chủ lực của thương hiệu, Champagne Brut Rosé, đã được Jean Roland-Billecart cho sản xuất vào những năm 1970. Đây cũng là chai champagne làm nên tên tuổi của Billecart-Salmon nổi tiếng trên toàn thế giới.

Với những nỗ lực không ngừng vươn tới sự xuất sắc, Billecart-Salmon cũng theo đuổi phương pháp canh tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.