Bestheim

Bestheim là một hợp tác xã sản xuất rượu vang, được thành lập từ sự sáp nhập của 5 nhà máy rượu vang Alsace. Lịch sử của Bestheim bắt đầu ở ngôi làng Bennwihr, thành trì của những kẻ săn Mặt trăng nổi tiếng (Mondfangers ở Alsatian).