Banfi

Được thành lập vào năm 1978, nằm ở vùng Tuscany . Banfi là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong quá trình hoàn thiện và nâng cao chất lượng vang Ý. Triết lý làm rượu của Banfi là sự kết hợp giữa nền tảng truyền thống với nỗ lực sáng tạo, cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất.