Yalumba được khởi đầu năm 1849 bởi Samuel Smith, một người Anh nhập cư, đã mang gia đình và 4 người con tới Angaston. Samuel Smith đã trồng vườn nho đầu tiên của mình vào năm 1849, để sau đó 4 năm mới ra mẻ vang đầu tiên năm 1853 và đến năm 1858 thì đã nhà làm vang tiếng tăm nhất địa phương và không ngừng phát triển đến ngày nay. 

Lọc