Rượu Macallan Rare Cask 2020

700 ml / 43%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Hết hàng

Thông tin

Chi tiết

Rượu Macallan Rare Cask 2020, kế tiếp các phiên bản tiền nhiệm trong seri Rare Cask của nhà Macallan. Năm 2020 nhà Macallan tiếp tục phát hành Macallan Rare Cask 2020.

Tasting Notes

  • Producer's Tasting Notes

    Colour: Ruby Mahogany

    Nose: Soft notes of vanilla with rich raisin, followed by a sweet fusion of fresh apple, lemon and orange.

    Palate: An intense sweet raisin dominates before giving way to vanilla and dark chocolate, with layers of light citrus zest.

    Finish: Long, rich and velvety.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào