Liqueur / Tequila / Bia

Liqueur / Tequila / Bia

Liqueur / Tequila / Bia

Các chủng loại rượu trên thế giới thì nhiều vô số kể. Trong số này không thể không kể đến dòng rượu Tequila tự hào danh trấn thiên hạ, đóng đô ở bất cứ kệ rượu nào trong quán bar

Sản phẩm ưa chuộng