Rượu Champagne Pol Roger Rich Demi Sec

750 ml / 12,5%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Champagne Pol Roger Rich Demi Sec - Pháp

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào