Pinot Meunier hay còn gọi là Meunier là một trong 3 giống nho chính sử dụng để sản xuất Champagne và nó chiếm 1/3 tổng số nho được trồng tại Champagne.

Lọc

Nho Pinot Meunier

1-32 của 55