Rượu biếu tặng thầy cô

Rượu biếu tặng thầy cô

Sành rượu xin gợi ý một số chai rượu hay được mua để biếu tặng thầy cô giáo trong các dịp như ngày nhà giáo 20/11, lễ bảo vệ luận văn, luận án, lễ tốt nghiệp hay nhân ngày sinh nhật. Xem thêm »

Mua rượu biếu tặng thầy cô giáo

Sành rượu xin gợi ý một số chai rượu hay được mua để biếu tặng thầy cô giáo trong các dịp như ngày nhà giáo 20/11, lễ bảo vệ luận văn, luận án, lễ tốt nghiệp hay nhân ngày sinh nhật.