Macallan 1824 Limited Release MMXII

700 ml / 49,5%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt hàng/order

Thông tin

Chi tiết

Rượu Macallan 1824 Limited Release MMXII - phiên bản phát hành năm 2012 - 1824 chai, cũng là phiên bản phát hành lần cuối trong bộ sưu tập này.

Phiên bản phát hành đầu tiên Macallan 1824 Limited Release MMIX năm 2009 - 1824 chai 700ml/48%

Phiên bản phát hành lần 2 Macallan 1824 Limited Release MMXI năm 2011 - 1824 chai 700ml/48.2%

Phiên bản phát hành cuối cùng Macallan 1824 Limited Release MMXII năm 2012 - 1824 chai 700ml/49.5%

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào