Yali được xây dựng năm 2000 từ vùng đất ngập nước Valparaíso, cách 148km từ thủ đô Santiago, nơi có hàng trăm loài chim di cư trú ngụ. Biểu tượng của nhà Yali là hình ảnh của loài chim di cư để đề ra tôn chỉ canh tác và sản xuất vang thân thiện với môi trường bảo vệ thiên nhiên.

Yali