San Pedro

San Pedro

Vina San Pedro được thành lập năm 1865 tại Curico Valley, bởi anh em Correa, Chile. San Pedro hiện là một trong những vườn nho quan trọng nhất ở Chile và là một trong những nhà xuất khẩu quan trọng... Xem thêm »

Vina San Pedro được thành lập năm 1865 tại Curico Valley, bởi anh em Correa, Chile. San Pedro hiện là một trong những vườn nho quan trọng nhất ở Chile và là một trong những nhà xuất khẩu quan trọng nhất của đất nước, có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.