Rượu Mortlach

Mortlach là nhà máy chưng cất đầu tiên của Dufftown, thành lập vào năm 1823 bởi James Findlater. Sau 4 thập kỷ mới có nhà máy chưng cất thứ 2 là Glenfiddich (1887).

Mortlach là một trong những trụ cột của Dufftown, với quá trình chưng cất đặc thù 2.81 lần. Phần lớn whisky Scotland được chưng cất 2 lần và một số rất ít chưng cất 3 lần ví dụ như Auchentoshan/Lowland.

Hiển thị 1 - 4 của 4