Mortlach 1994 - 27 năm GM

700 ml / 54%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt hàng/order

Thông tin

Chi tiết

Rượu Mortlach 1994 - 27 năm, được đóng chai bởi nhà đóng chai độc lập Gordon & MacPhail trong series Connoisseurs Choice - Cask Strength. Mortlach 1994 - chưng cất năm 1994, ủ trong thùng First Fill Sherry Butt và được đóng chai năm 2022 - 27 năm, 700ml/54% tổng 551 chai.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào