Domaine J.A. Ferret

Nhà sản xuất rượu vang  Domaine J.A. Ferret đã có từ năm 1840 ở trung tâm của Maconnais. Domaine Ferret có được hình thức hiện tại là nhờ Jeanne Ferret, người đã sản xuất ra dòng rượu vang của riêng mình. Bà là một trong những người đã đi tiên phong trong việc sản xuất rượu vang dựa trên cách phân hạng do mình nghĩ ra và đây vẫn là đặc điểm nổi bật của các loại rượu vang 'Tête de Cru' và 'Hors Classe'. Con gái của bà, Colette, từ năm 2008 trở đi, Audrey Braccini, đã tiếp tục gắn kết bản sắc của miền với sự thanh tao đặc trưng của rượu vang.