Champagne Louis Roederer Collection

750 ml / 12%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Vào năm 2020, Roederer đã thay thế Brut Premier bằng “Collection/Bộ sưu tập” cho phép phối trộn trong thành phần gồm các năm dự trữ lâu năm và một năm làm chủ đạo và “tái thiết kế” loại rượu NV/non-vintage duy trì độ tươi trong bối cảnh nóng lên toàn cầu ở vùng Champagne.

Năm 2020 là Louis Roederer Collection 241

Năm 2021 là Louis Roederer Collection 242

Năm 2022 là Louis Roederer Collection 243:

- Vườn nho: 100% Grand & Premier Cru: 1/3 La Rivière, 1/3 La Montagne và 1/3 La Côte.

Giống nho: 42% Chardonnay, 40% Pinot Noir & 18% Meunier

PERPETUAL RESERVE: 31% (2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017)

- RESERVE WINES AGED IN OAK: 10% (2009, 2011, 2013, 2014,2015, 2016, 2017)

- 2018 VINTAGE: 59%

Năm 2023 là Louis Roederer Collection 244

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào