Catena Zapata

Catena Zapata, nhà sản xuất rượu vang thuộc sở hữu của gia đình, được thành lập vào năm 1902, hiện đang được quản lý bởi thế hệ thứ ba và thứ tư Nicolás và con gái của ông Laura Catena. Nicolás Catena Zapata được biết đến là người đã cách mạng hóa rượu vang Argentina vào những năm 1980, và tiên phong trong việc hồi sinh giống nho Malbec.