Alois Lageder

Nhà máy rượu Alois Lageder được thành lập vào năm 1823 và ngày nay nó được quản lý bởi thế hệ thứ năm và thứ sáu của gia đình. Nhà máy rượu nằm ở Magrè, phía nam vùng Alto Adige. Với cách tiếp cận toàn diện, sự sáng tạo, Alois Lageder đã sản xuất các loại rượu vang mang hương vị đặc trưng của Alto Adige.