Susana Balbo

Susana Balbo là nhà sản xuất rượu vang Argentina được thành lập vào năm 1999 bởi bà Susana Balbo, người phụ nữ đầu tiên sản xuất rượu vang ở Argentina. Với những công hiến và nỗ lực của mình, các loại rượu vang của gia đình đã được đáng giá cao và xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác trên thế giới. Sản xuất với các dòng vang nổi tiếng như  Nosotros, Susana Balbo Signature, Crios và BenMarco.