Rượu Champagne Deutz Brut Classic Rose

750 ml / 12%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Champagne Deutz Brut Classic Rose hồng, vùng Champagne, Pháp. Phần lớn các loại Champagne nổi tiến ngày nay đều có tuổi đời hàng trăm năm, và nhà Deutz cũng vậy, thành lập năm 1838.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào