Rượu Bladnoch 1993

700 ml / 46%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Bladnoch 1993 - 2016, 23 năm, được đóng chai bởi Gordon & MacPhail trong seri Connoisseurs Choice, Lowland, Scotland. 

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào