Rượu Tullibardine 1993

700 ml / 46%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu whisky Tullibardine 1993 - 2015, 22 năm, được đóng chai bởi Gordon & MacPhail trong seri Connoisseurs Choice, Highland, Scotland. 

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào