Rượu Aultmore 21 năm

700 ml / 46%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng 2-4 giờ

Thông tin

Mô tả chi tiết

Rượu Aultmore 21 năm là dòng whisky single malt vùng Speyside, Scotland. Aultmore 21 là dòng whisky không lọc lạnh và đóng chai màu sắc tự nhiên từ thùng ủ.

Thưởng thức

Thưởng thức Single Malt Whisky, là thưởng thức dòng rượu tinh túy nhất, theo thời gian. Uống nguyên chất (uống neat)Uống trực tiếp, từng ngụm nhỏ lý tưởng nhất là kiểu ly Tulip.

Aultmore 18 năm có độ cồn 46% cũng khá cao, nên quý vị có thể thêm tý nước tịnh khiết để hạ độ rượu cũng như làm giải phóng một tầng lớp hương mới của rượu.

Tasting Notes

  • Product's Tasting

    Colour: burnished, russet. On the nose: fascinating to smell this directly after the 12 Years Old. Gone are those raw cereal notes. This is much more familiar Speyside territory, though very gentle. Raisins, sultanas, apricots. When that classic sweetness fades there are indeed the grassy notes at the core of the whisky, the leitmotif of Aultmore.

    In the mouth: again, classic Speyside, with that vegetative twist. In fact, the maltiness of the 12 is still here in significant quantities, making it another unique taste. This one’s a little meatier, pan-fried grouse. Very bitter and rich dark fruits. Very dark chocolate. Same nice chewy texture. Heaps of flavour, though it’s a fraction tame compared to the 12. The finish is medium length, without too much in the way of spiciness.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào