Nho Muscadelle

Muscadelle, là giống nho được sử dụng để làm rượu vang trắng. Bên cạnh đó, giống nho này còn được sử dụng để làm rượu vang ngọt tại vùng Đông Bắc, Victoria của Úc. Với hương thơm tự nhiên giống như nho của họ muscat, nhưng chúng không có bất kì liên quan gì tới nhau. 

Muscadelle là giống nho thường sử dụng để pha trộn các loại rượu vang ngọt và khô của bordeaux, chẳng hạn như Sauternes. Hiện nay có khoảng 2 điền trang ở Bordeaux sản xuất rượu vang được làm từ 100% nho Muscadelle đó là Chateau Bertranon. Rượu vang của điền trang này được bán dưới dạng AOC Bordeaux. Tại vùng Entre Deux Mers, Chateau Marjosse Cuvee Hirondelle cũng sản xuất rượu vang từ ​​100% giống nho Muscadelle.