Luxardo Triplum Triple Sec Orange

700 ml / 39%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thẻ từ khóa

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi Luxardo Triplum Triple Sec Orange - Ý.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào