Johnnie Walker Gold - 200 Years Icon

750 ml / 40%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Có sẵn

Thẻ từ khóa

Thông tin

Chi tiết

Rượu Johnnie Walker Gold - 200 Years Icon, phiên bản phát hành giới hạn cho kỷ niệm 200 năm hành trình của hãng Johnnie Walker.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào