Grand Cru CLasse de Graves

Mặc dù nằm trong vùng rượu vang Bordeaux, nhưng ngoại trừ Chateau Haut-Brion, không có lâu đài (Chateau) nào của Graves được đưa vào bảng xếp hạng Grand Cru Classe 1855. Chính vì vậy các nhà sản xuất ở Graves đã yêu cầu INAO lập ra bảng xếp hạng dành cho riêng mình vào năm 1953.

Phân hạng rượu Grand Cru Classe - Graves chỉ có 1 mức, không có thứ bậc có 16 lâu đài (Chateau) trong đó 7 lâu đài làm vang đỏ, 3 lâu đài làm vang trắng và 6 lâu đài sản xuất vang đỏ và vang trắng.

Danh sách gồm:

Château Bouscaut, Cadaujac, đỏ và trắng

Château Carbonnieux, Léognan, đỏ và trắng

Domaine de Chevalier, Léognan, đỏ và trắng

Château Couhins, Villenave-d’Ornon, trắng

Château Couhins-Lurton, Villenave-d’Ornon, trắng

Château de Fieuzal, Léognan, đỏ

Château Haut-Bailly, Léognan, đỏ

Château Haut-Brion, Pessac (Hạng 1 Grand Cru Classe 1855), đỏ

Château Latour-Martillac, Martillac, đỏ và trắng

Château Laville-Haut-Brion, Talence, trắng

Château Malartic-Lagravière, Léognan, đỏ và trắng

Château La Mission-Haut-Brion, Talence, đỏ

Château Olivier, Léognan, đỏ và trắng

Château Pape-Clément, Pessac, đỏ

Château Smith-Haut-Lafite, Martillac, đỏ

Château La Tour-Haut-Brion, Talence, đỏ