Giffard Parfait Triple Sec

700 ml / 35%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thẻ từ khóa

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi Giffard Parfait Triple Sec - Pháp.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào