Domaine Faiveley được thành lập năm 1825, Domaine Faiveley đã mở rộng qua 7 thế hệ, với cam kết mạnh mẽ về chất lượng như là di sản của vùng Burgundy, gia đình Faiveley đã mua các vườn nho và ngày nay là một trong những chủ sở hữu lớn nhất của các vườn nho được phân hạng ở Côte de Nuits, Côte de Beaune và Côte Chalonnaise với tổng diện tích 133ha, trong đó  12ha là Grand Cru và 27ha là Premier/1er Cru.

Lọc