Cinerator Hot Cinnamon Whiskey

750 ml / 45,5%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Cinerator Hot Cinnamon Whiskey - dòng rượu mùi kết hợp giữa rượu American Whiskey với quế.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào