Chateau Mouton Rothschild

Chateau Mouton Rothschild

Chateau Mouton Rothschild, là nhà làm vang hạng 2 năm 1855 được thăng hạng 1 năm 1973 trong phân hạng Grand Cru CLasse Bordeaux 1855. Ngày nay sở hữu bởi tập đoàn Baron Philippe de Rothschild.Năm 1... Xem thêm »

Chateau Mouton Rothschild

Chateau Mouton Rothschild, là nhà làm vang hạng 2 năm 1855 được thăng hạng 1 năm 1973 trong phân hạng Grand Cru CLasse Bordeaux 1855. Ngày nay sở hữu bởi tập đoàn Baron Philippe de Rothschild.

Năm 1853, Nam tước Nathaniel de Rothschild mua lâu đài Chateau Brane-Mouton. Năm 1922, cháu trai của ông là Nam tước Philippe de Rothschild (1902-1988) quyết định nắm giữ tương lai của bất động sản vào tay mình. 65 năm làm việc của ông tại Mouton chứng tỏ sức mạnh của nhân cách, tinh thần kinh doanh và ý thức đổi mới của ông.

Năm 1922, ông là người đầu tiên giới thiệu cách đóng chai chateau. Năm 1926, ông đã xây dựng Grand Chai nổi tiếng, căn hầm hoành tráng cao 100 mét năm đầu tiên, đã trở thành một điểm thu hút lớn đối với du khách khi đến Mouton. Năm 1945 đánh dấu sự khởi đầu của một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn, được tạo ra hàng năm cho nhãn hiệu Mouton bởi các họa sĩ nổi tiếng. Năm 1973, sau một trận chiến kéo dài hai mươi năm, Nam tước Philippe đã có được bản sửa đổi của phân loại năm 1855 và Mouton chính thức được công nhận là Người tăng trưởng đầu tiên.

Năm 1988, Nam tước Philippine de Rothschild kế vị cha mình là Nam tước Philippe. Cô đã trở thành người bảo chứng cho chất lượng của một loại rượu vang lừng danh với phương châm tự hào tuyên bố, "Tôi là tôi đầu tiên, tôi đứng thứ hai, tôi Mouton không thay đổi."