Vùng Cambeltown

Vùng Cambeltown hiện tại chỉ còn 3 nhà máy còn hoạt động, tuy việc chia Cambeltown ra thành một vùng thật ra chỉ mang tính chất lịch sử khi Cambeltown từng là một vùng rượu whisky với hơn 34 nhà máy chưng cất. Vùng Cambeltown trước đây từng là một cảng giao thương whisky lớn, nhưng giờ chỉ là một khu dân cư xa xôi ở dưới bán đảo Kintyre. Bây giờ chỉ còn 3 nhà máy, nhưng họ lại bù đắp cho số lượng của họ bằng cách loại whisky mạch nha đặc biệt.

Trong đó Springbank là nhà chưng cất lớn gấp đôi Longrow và sản xuất ra 3 single malt gồm: khói trung bình, khói vừa (2.5 lần so với mức trung bình) và khói đậm (richly peated) và nhà chưng cất Glen Scotia.