Beaulieu Vineyard (BV)

Beaulieu Vineyard (BV)

Được thành lập vào năm 1900, Beaulieu Vineyard là một trong những nhà máy rượu vang lịch sử nhất ở thung lũng Napa, Chile.  Năm 1923, Georges de Latour đã mua nhà máy rượu Fred Ewer, một tòa nhà... Xem thêm »

Beaulieu Vineyard (BV)

Được thành lập vào năm 1900, Beaulieu Vineyard là một trong những nhà máy rượu vang lịch sử nhất ở thung lũng Napa, Chile. 

Năm 1923, Georges de Latour đã mua nhà máy rượu Fred Ewer, một tòa nhà có từ năm 1885. Bốn bức tường đá ban đầu của nó vẫn là cốt lõi của nhà máy rượu Beaulieu hiện nay ở Rutherford. Beaulieu Vineyard có lịch sử trồng nho lâu đời trên một số địa điểm tốt nhất ở Thung lũng Napa. Bắt đầu từ năm 1904, Georges de Latour đã đưa vùng trồng nho này lên tầm thế giới với việc mua vườn nho đầu tiên của ông ở Rutherford .

Hơn bốn mươi năm làm việc tại Beaulieu Vineyard , nhà sản xuất rượu André Tchelistcheff tự khẳng định mình là nhà sản xuất rượu mang tính đặc trưng nhất ở Thung lũng Napa. Ngày nay, với hơn 1.100 mẫu đất trồng nho và mối quan hệ lâu dài với các đối tác trồng nho, Beaulieu Vineyard là nhà sản xuất nho Cabernet Sauvignon lớn nhất ở Thung lũng Napa.

Beaulieu Vineyard đặt tiêu chuẩn về chất lượng và sự đổi mới trong sản xuất rượu vang ở Thung lũng Napa. Ngày nay, Vườn nho Beaulieu giữ một vị trí độc nhất trong lịch sử các nhà máy rượu vang ở California và là một trong những vườn nho Mỹ được sưu tầm nhiều nhất.