Beaulieu Vineyard (BV)

Beaulieu Vineyard (BV)

Được thành lập vào năm 1900, Beaulieu Vineyard là một trong những nhà máy rượu vang lịch sử nhất ở Thung lũng Napa, đặt tiêu chuẩn về chất lượng và sự đổi mới trong sản xuất rượu vang ở Thung lũng... Xem thêm »

Được thành lập vào năm 1900, Beaulieu Vineyard là một trong những nhà máy rượu vang lịch sử nhất ở Thung lũng Napa, đặt tiêu chuẩn về chất lượng và sự đổi mới trong sản xuất rượu vang ở Thung lũng Napa. Ngày nay, Vườn nho Beaulieu giữ một vị trí độc nhất trong lịch sử các nhà máy rượu vang ở California và là một trong những vườn nho Mỹ được sưu tầm nhiều nhất.