Vina Aromo được thành lập năm 1922 tại thung lũng Maule Valley, Chile bởi 1 công ty của Pháp. Ban đầu vang của nhà Aromo chủ yếu phục vụ cho vùng, sau đó là phục vụ cho cả nước Chile. Mãi đến năm 1997 nhà này mới bắt đầu xuất khẩu vang ra thị trường quốc tế. 

Aromo