Ancho Reyes Verde

700 ml / 40%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi Ancho Reyes Verde - chile/chili liqueur - dòng rượu mùi ớt đến từ Mexico.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào