Ve De Di Triple Sec

700 ml / 29%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi cam Về Để Đi Triple Sec liqueur - cam sành và các nguyên liệu khác đều từ Việt Nam.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào