Vang nổ Charles Roux Blanc De Blancs Brut

750 ml / 11,5%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng 1-2 giờ

Thông tin

Mô tả chi tiết

Rượu vang nổ Charles Roux Blanc De Blancs Brut được làm từ nho Chardonnay và Aligote, vùng Burgundy, Pháp.

Thưởng thức

Ướp vang nổ/Sparkling đủ nhiệt độ và kiểu ly để để thưởng ly vang của bạn thêm ngon.

Nhiệt độ: 6-9ºC ướp trong xô đá khoảng 45 - 60 phút.

Kiểu ly: Flute (ly Champagne), đôi lúc cũng có thể dùng kiểu ly vang trắng cho dòng Sparkling này.

Là đồ uống khai tiệc, chào hỏi và chúc mừng là chính/welcome drink.

Tasting Notes

  • Product's Tasting

    Color: Straw yellow with golden reflections and fine perlyazhem.

    Taste: Taste  wines -fresh  and  layered,  brightly  reveals  hints  of  lemon  and lime, minerals and hints of delicate floral nuances, which decorate and long aftertaste.

    Aroma: The  refined  and  sophisticated  fragrance  of  wine  abounds  fruity notes  and  touches  of  citrus,  which  are  decorated  with  delicate  accents  of acacia flowers.

    Gastronomy: The  wine  will  be  a  good  complement  of  fish  specialties, crustaceans and shellfish. It goes well with desserts and fresh pastries.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào