Valenciso là một trong nhà sản xuất rượu vang hiện đại nhất trong những nhà sản xuất rượu vang truyền thống, là nhà sản xuất rượu vang truyền thống nhất trong những nhà sản xuất rượu vang hiện đại" Luis Gutiérrez, The Wine Advocate

Một báu vật nhỏ trong đại dương Rioja.” Jesús Flores, Vivir el Vino

Một trong những loại rượu vang mới tốt nhất từ vùng Rioja trong thời giàn gần đây.” Andrés Proensa, Guía Proensa

Valdivieso

Noel & hộp quà tết 2022

Noel & hộp quà tết 2022

Bộ sưu tập rượu tết Nhâm Dần - 2022