Champagne Tribaut-Schloesser được bắt đầu từ cuộc hôn nhân của ông Jean Tribaut và bà Suzanne Schloesser năm 1929, cả hai đều được sinh ra từ những gia đình có truyền thống trồng nho làm rượu lâu đời.

Champagne Tribaut-Schloesser, dòng Champagne tinh tế được sinh ra từ niềm đam mê rượu vang trải dài qua bốn thế hệ.