Sheridan's

Sheridan's là một loại rượu mùi được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1994. Nó được sản xuất tại Dublin bởi Thomas Sheridan & Sons.

Ý tưởng ban đầu được thành lập vào những năm 1980 bởi Pat Rigney (Giám đốc Nghiên cứu và phát triển của Bailey), nhằm bổ sung một sản phẩm khác cho công ty mang thương hiệu duy nhất, sản xuất bắt đầu vào năm 1989.

Hiển thị 1 - 1 của 1