Scapegrace

Scapegrace được thành lập vào năm 2014 bởi hai anh em rể. Họ bắt đầu chưng cất rượu Gin ở chân đồi của Dãy núi Alps phía Nam New Zealand.

Ban đầu, rượu Gin được gọi là Rogue Society. Tuy nhiên, vào năm 2017, rượu Gin đã mở rộng sự phát triển sang thị trường châu Âu và do vấn đề bản quyền với việc cung cấp nhà máy bia có tên tương tự, thương hiệu buộc phải đưa ra một tên mới cho thị trường EU. Do đó, Scapegrace Gin đã ra đời.

Hiển thị 1 - 3 của 3