Santa Lucia Reserva Cabernet Sauvignon

750 ml / 13,5%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Vang đỏ Santa Lucia Reserva Cabernet Sauvignon, Maule Valley, Chile. 

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào