Rượu vang Secret de Lunes Pinot Noir Rose

750 ml / 13%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu vang hồng Secret de Lunes Pinot Noir Rose được sản xuất theo phương pháp hữu cơ/organic, vùng Languedoc, Pháp.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào