Rượu vang Murphy Goode Cabernet Sauvignon

750 ml / 14%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu vang đỏ Murphy Goode Cabernet Sauvignon, được phối trộn từ nhiều giống nho với nhau nhưng chiếm ưu thế là nho Cabernet Sauvignon, vùng California, Mỹ. 

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào