Rượu vang Kidia Classico Sauvignon Blanc

750 ml / 13%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Chi tiết

Rượu vang trắng Kidia Classico Sauvignon Blanc, Chile

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào