Rượu Speyburn 15 năm

700 ml / 46%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Speyburn 15 năm, là whisky single malt vùng Speyside, Scotland. Speyburn 15 được bổ sung vào core range của nhà này vào cuối năm 2017. 

Tasting Notes

  • Producer's Tasting Notes

    Colour: Amber with gold highlights.

    Nose: Hints of rich dark chocolate with spicy notes of raisins, zesty citrus fruits and vanilla.

    Taste: On the palate there are notes of oranges, toffee, vanilla and leather, all wrapped together with a gentle spice. The long-lasting finish has a warming spice which is sweet and creamy.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào