Rượu Glenlivet Captain's Reserve

700 ml / 40%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu Glenlivet Captain's Reserve là dòng whisky single malt của hãng mới phát hành này được ủ kết thúc trong thùng gỗ trước đó dùng để ủ rượu Cognac.

Tasting Notes

  • Producer's Tasting Notes

    Color: rich gold

    Nose: sweet and fruity aromas of honey and apricot jam, with notes of sweet cinnamon bread and subtle sensation of spicy liquorice. 

    Taste: Succulent flavours of mandarins in syrup, ripe poached pears and chocolate-dipped raisins.

    Finish: incredibly smooth and luscious.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào