Rượu Caol Ila Exclusive 1984

700 ml / 55,7%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Hết hàng

Thông tin

Chi tiết

Rượu Caol Ila Exclusive 1984, chưng cất năm 1984, đóng chai năm 2015 bởi Gordon & Macphail trong chai decanter, hộp gỗ.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào